กลุ่มสินค้า
กาฬสินธุ์
ค-003                ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.โฮมมาร์ท                                      
ที่อยู่ : 33 หมู่ 20 ตำบลยางตลาด
: อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์      
โทร. : 043-833-054   โทรสาร. 043-833-100                             
ค-004                ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์สุรา                                           
ที่อยู่ : 208/1 หมู่ 4 ตำบลสมเด็จ
: อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์      
โทร. : 043-823-700   โทรสาร. 043-861-454                             
จ-016                ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.แลนด์มาร์ท                                   
ที่อยู่ : 224 ม.10 ต.สมเด็จ
: อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 084-823-1292
จ-027                จ.เจริญก่อสร้าง                                                       
ที่อยู่ : 16 ม.3 ต.ทาคันโท
: อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 043-877208
ช-021                โชคทวีก่อสร้าง                                                        
ที่อยู่ : 143  ม.1  บ.หนองริวหนัง
: ต.หนองกรุงศรี  อ.หนองกรุงศรี
: จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 043-881166
ด-007                ดีโฮมคอนกรีต                                                          
ที่อยู่ : 205 ม.4 ต.บัวขาว
: อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 086-909-1926
บ-006                ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาววัสดุ                                         
ที่อยู่ : 205 หมู่ 15 ต.บัวขาว
: อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 043-851577   โทรสาร. 043-851578                              
ผ-001                ร้านผดุงพาณิชย์                                                       
ที่อยู่ : 171 ถ.ถีนานนท์ อ.สมเด็จ
: จ.กาฬสินธุ์ 46150
ร-005                รวมชัยบัวขาว                                                          
ที่อยู่ : 384  ม.2  ต.บัวขาว
: อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์      
โทร. : 043-851430
มหาสารคาม
ก-006                โกสุม ก่อสร้าง                                                         ส-018                สมานชัยการไฟฟ้า                                                       
ที่อยู่ : 289 ม.13 ถ.ศรีโกสุม ที่อยู่ : 113 ม.12 ต.นาเชือก
: ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย : อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม      
: จ.มหาสารคาม       โทร. : 081-8718643
โทร. : 088-254-2198   โทรสาร. 043-761-135                              ส-019                ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามพัฒนาการก่อสร้าง                              
ก-014                กรุงไทยซุปเปอร์-กรุงไทยการเกษตร                                        ที่อยู่ : 141 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา
ที่อยู่ : 43-45  ม.1  ต.บรบือ : อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
: อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม       โทร. : 043-740777,711135 โทรสาร.043-711977                              
จ-010                แจ๋วมินิมาร์ท                                                          ส-034                หจก.สันติรัตน์โกสุม                                                   
ที่อยู่ : 221 ม.3 ถ.ผดุงประชากร ที่อยู่ : 22  ม.12  ถ.โกสุม-ท่าพระ
: อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม       : ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย
โทร. : 043-761-252 : จ.มหาสารคาม      
จ-018                จำลองชัยก่อสร้าง                                                       ส-057                สว่างค้าไม้                                                           
ที่อยู่ : 32 ม.10 ต.ยางสีสุราช ที่อยู่ : 65 ถ.ศรีราชวงศ์ ต.ในเมือง
: อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม       : อ.เมือง จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043-729-335 โทร. : 043-711-085
ช-026                ชายนันท์ก่อสร้าง                                                      
ที่อยู่ : 45  ม.1  ถ.แจ้งสนิท
: ต.บรบือ  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043 771327-8   โทรสาร. 043 771 454                             
น-010                ร้านนันทวัฒน์                                                         
ที่อยู่ : อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม      
น-012                นเรศรุ่งเรือง                                                         
ที่อยู่ : 72  ม.3  ต.แก่งเลิงจาน
: อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000
ป-002                บริษัท ปทุมวันโฮมโปรดักส์ จำกัด                                       
ที่อยู่ : 35 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด
: อ.เมือง จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043-711121   โทรสาร. 043-711116                              
ม-013                มีพร้อมวัสดุก่อสร้าง                                                  
ที่อยู่ : 108-109 ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ต.กู่ทอง
: อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043-988-166-7
ร-008                หจก.เรืองศักดิ์ก่อสร้าง                                               
ที่อยู่ : 1139  ม.1  ถ.แจ้งสนิท
: ต.บรบือ  อ.บรบือ
: จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043 771012   โทรสาร. 043  770145                             
ศ-017                ร้านศรีสมรซุปเปอร์เซนเตอร์                                            
ที่อยู่ : 9/2 ม.18 ต.เชียงยืน
: อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม      
โทร. : 043-781-999
มุกดาหาร
1 ค-006                ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.มุกดาหารก่อสร้าง                              
ที่อยู่ : 33/1 หมู่ 5 ต.กุดแข้
: อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทร. : 081-9541702
2 ท-008                ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์วัสดุก่อสร้าง                          
ที่อยู่ : 129 หมู่ 11 ต.นิคมคำสร้อย
: อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร      
โทร. : 081-7183051   โทรสาร. 042-681376                              
3 ร-003                ร้านรังรุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง                                        
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 5 ต.น้ำเที่ยง
: อ.ตำชะอี จ.มุกดาหาร      
โทร. : 042-691500   โทรสาร. 042-691466                              
4 ส-013                แสงไทยรุ่งเรือง                                                       
ที่อยู่ : 58/5 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
: อ.เมือง จ.มุกดาหาร      
โทร. : 042-611572 , 042-611803   โทรสาร. 042-630552                              
5 อ-009                เอี้ยว หลี จั่น                                                       
ที่อยู่ : 10 ถ.วิวิธสุรการ
: อ.เมือง จ.มุกดาหาร      
โทร. : 042-612015
ร้อยเอ็ด
1 ม-007                เมก้าโฮม                                                              
ที่อยู่ : 29 ม.10 ต.สระนกแก้ว
: อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด      
โทร. : 043-571333   โทรสาร. 043-572355                              
ยโสธร
1 จ-028                ร้านเจริญสิน                                                          
ที่อยู่ : 316 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก
: อ.เริงนกทา จ.ยโสธร      
โทร. : 045781144
2 ป-007                หจก.ปิยะกรณ์                                                          
ที่อยู่ : 187-191  ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง
: อ.เมือง จ.ยโสธร      
โทร. : 045 -711-533   โทรสาร. 045-711-712                             
3 พ-014                เพ็ญสิริก่อสร้าง                                                      
ที่อยู่ : 197 ม.3 บ้านทุ่งแต้ ต.ทุ้งแต้
: อ.เมือง จ.ยโสธร      
โทร. : 045-583095,089-8460214
4 ศ-002                ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวาวุธวัสดุก่อสร้าง                                
ที่อยู่ : 393-395 (ข้างหอนาฬิกา) ถ.รัตนเขต
: อ.เมือง จ.ยโสธร      
โทร. : 045-711584
อุบลราชธานี
1 พ-011                หจก.พิภพค้าไม้                                                        
ที่อยู่ : 51  ถ.สรรพสิทธิ์  ต.ในเมือง
: อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี      
โทร. : 045 263138   โทรสาร. 045 263167                              
2 ฮ-004                บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาทัพไท)                                       
ที่อยู่ : 270 หมู่ 1 ตำบลเจระแม
: อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. : 045-319-511   โทรสาร. 045-319-519                             
3 ฮ-010                บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาวาริน)                                       
ที่อยู่ : 385 ถนนกันทราลักษ์ ตำบลวารินชำราบ
: อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี      
โทร. : 045-324-111   โทรสาร. 045-324-118                             
ศรีสะเกษ
1 ส-055                สหไฟฟ้า                                                               
ที่อยู่ : 1510/45 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้
: อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. : 045-614-074   โทรสาร. 045-643-151                             
สุรินทร์
1 ซ-004                บริษัท ซันโก้ วัสดุ จำกัด                                             
ที่อยู่ : 55/9  ม.3  ถ.สุรินทร์-ลำชี  ต.นอกเมือง
: อ.เมือง  จ.สุรินทร์      
โทร. : 044-515 964-5   โทรสาร. 044538 447                              
2 ว-021                บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด                                                
ที่อยู่ : 50 หมู่ 18 ต.เฉนียง
: อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
นครราชสีมา
1 น-007                บริษัท นิวจอหอค้าไม้ (2008) จำกัด                                     
ที่อยู่ : 419  ต.บ้านเกาะ  อ.เมือง
: จ.นครราชสีมา      
โทร. : 044-296152
2 ป-022                บริษัท ป.ภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด                                     
ที่อยู่ : 463 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด
: อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. : 044-466-137-8   โทรสาร. 044-466-199                             
3 ฟ-001                บริษัท ไฟว์สตาร์มาร์โค จำกัด                                          
ที่อยู่ : 3/21-22 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง
: อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. : 044-262-241-2
4 ม-004                หจก.มาวินวัสดุและเคหะภัณฑ์                                            
ที่อยู่ : 71  ม.3   ต.มะเริง
: อ.เมือง   จ.นครราชสีมา      
โทร. : 044 220255   044 220952   โทรสาร. 044-220-813                             
บุรีรัมย์
1 ก-011                หจก.ก้าวไกลบุรีรัมย์                                                  
ที่อยู่ : 76-78  ถ.นิวาศ
: ต.ในเมือง  อ.เมือง
: จ.บุรีรัมย์      
โทร. : 044-612815,612-851   โทรสาร. 044-625499,611230                       
2 จ-017                บริษัท จิรภาซุปเปอร์ จำกัด                                            
ที่อยู่ : 267/205 ถ.จิระ
: ต.ในเมือง อ.เมือง
: จ.บุรีรัมย์      
โทร. : 089-718-8190
3 ซ-001                ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยเฮงเส็ง                                         
ที่อยู่ : 173 ม.9 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง
: ต.อิสาน อ.เมือง
: จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. : 044-611-006   โทรสาร. 044-601-909                             
4 บ-010                หจก.บูรพาก่อสร้าง ลำปลายมาศ                                           
ที่อยู่ : 554/2  ม.1  ถ.สหนพมาศ
: อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
โทร. : 044-661222   โทรสาร. 044-623142                              
5 ร-012                ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย (สาขา 2)                                
ที่อยู่ : 114 ม.14 ต.ชุมเห็ด
: อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. : 044-666-484   โทรสาร. 044-602-114                             
6 ฮ-002                บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด(สาขานางรอง)                           
ที่อยู่ : 825 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
: ต.นางรอง อ.นางรอง
: จ.บุรีรัมย์      
โทร. : 044-632-111   โทรสาร. 044-622-633                             
7 ฮ-007                บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด                                           
ที่อยู่ : 555 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.อิสาณ
: อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. : 044-602602   โทรสาร. 044-602559                              
สถิติ
เปิดร้านค้า 06/02/2013
ปรับปรุงร้านค้า 19/09/2022
สินค้าทั้งหมด 451
ผู้ชมทั้งหมด 207,728
บริษัท เอ็น.เอส โฮมโปรดักส์ จำกัด
N.S HOME PRODUCT CO.,LTD
37 หมู่4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-574-3626 แฟ็กช์: 02-574-3624 Email: ns.home2009@gmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×